JAK BLISKO JESTEŚMY ZE SWOIMI SMARTFONAMI?

Analiza raportu z badań CBOS 2018 W Listopadzie 2018 roku Centralne Biuro Opinii Społecznej przygotowało bardzo ważny raport badań dotyczących nadużywania smartfonów przez Polaków. Dokonaliśmy analizy tego raportu aby przybliżyć Wam jego wyniki i podkreślić najważniejsze wnioski. Badanie dotyczyło następujących zagadnień: częstotliwości sięgania przez Polaków po smartfony, okoliczności w których Więcej…