Fundacja Viewer to nowoczesna organizacja pozarządowa. Do inicjowania i współtworzenia projektów inspiruje nas potrzeba odpowiadania na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Wszyscy członkowie fundacji to absolwenci Łódzkiej Szkoły Filmowej. Działają z nami ludzie kreatywni, ciekawi świata, którzy chcą mieć na niego realny i odpowiedzialny wpływ.

Misja

Edukacja społeczeństwa na temat świata cyfrowego, nowych technologii i kultury audiowizualnej.

Wizja

Postęp technologiczny oraz kultura cyfrowa stają się nierozerwalną częścią naszego życia. To bardzo pozytywne zjawisko – ułatwia nam pracę i usprawnia nawiązywanie kontaktów, pomaga w organizacji życia codziennego, często dba o nasze bezpieczeństwo i wspomaga edukację.

Pragniemy żyć w świecie, w którym społeczeństwo w sposób świadomy uczestniczy w  kulturze cyfrowej i korzysta z jej dóbr odpowiedzialnie. Zależy nam na otaczającej nas rzeczywistości i mamy dużo energii do działania na rzecz mądrego łączenia jej ze światem wirtualnym.

Cele

Edukowanie społeczeństwa na temat kultury cyfrowej i nowych technologii,

Działanie na rzecz zwiększania świadomości o cyberzagrożeniach,

Produkcja i promocja wartościowych treści audiowizualnych i kultury filmowej oraz jej twórców,

Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu integrowanie różnych grup społecznych.